Regulamin cyklu turniejów

 

ZIAJA GRAND PRIX WYBRZEŻA o puchar Dziennika Bałtyckiego

W tenisie ziemnym dla amatorów

Edycja 41 – 2017 rok

 

 

1.      Ziaja Grand Prix Wybrzeża Amatorów o puchar „Dziennika Bałtyckiego” jest cyklem otwartych turniejów tenisowych dla amatorów, rozgrywanych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

2.      W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z wyłączeniem zawodników w wieku powyżej 14 lat wyczynowo trenujących w klubach tenisowych oraz zgłoszonych do Drużynowych Mistrzostw Polski po roku 2014.

3.      Cykl Ziaja G.P.W. składa się z określonej wcześniej liczby turniejów rozgrywanych
w ciągu jednego roku kalendarzowego.

4.      W poszczególnych turniejach można uzyskać:

-          100 pkt. za I miejsce

-          80 pkt. za II miejsce

-          60 pkt. za półfinał

-          40 pkt. za ćwierćfinał

-          20 pkt. za miejsca 9-16

-          10 pkt. za miejsca 17-32

-          5 pkt. za miejsca 33-64

-          1 pkt. za uczestnictwo

 

5.      Zwycięzcą cyklu jest zawodnik, który uzyska największą ilość punktów z najlepszych swoich turniejów, stanowiących * 60 % wszystkich zorganizowanych w roku kalendarzowym.

6.      W przypadku takiej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje większa ilość wyższych miejsc.

7.      W przypadku trudności organizacyjnych organizator ma prawo skrócenia meczy rund wstępnych do 9 gemów lub wprowadzenia zamiast trzeciego seta decydującego tiebreka. Powyższy punkt może być wprowadzony do wyłonienia ćwierćfinalistów włącznie.

8.      Zawodnicy mają obowiązek stawienia się do gry w ciągu piętnastu minut od chwili wywołania gry przez organizatora turnieju. W przypadku nie stawienia się jednego zawodnika następuje automatyczny walkower dla zawodnika, który stawił się na korcie. W nadzwyczajnych okolicznościach za zgodą organizatora turnieju i zawodnika, który otrzymał walkower może dojść do rozegrania tego meczu.

9.      Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga organizator turnieju.

Minimalna przerwa po I meczu pół godziny, po II meczu 1 godzina.

W ciągu jednego dnia można rozegrać maksymalnie dwa pełne mecze i jeden skrócony**.

W każdym przypadku przerwania meczu, bez względu na długość przerwy, jego dokończenie rozpoczyna się od wyniku uzyskanego w momencie przerwania spotkania.

 

 

                                                                                                                Organizator

                                                                                                                Body Club

                                                                                                                Jacek Piętka

 

 

*(60%) z zaokrągleniem „do góry”

**(skróconych) patrz pkt. 7.