Polityka prywatności
Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.  

Polityka prywatności określa
zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności
użytkowników serwisu internetowego
ziaja.com
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest: Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jesiennej 9., NIP: 5840201186, REGON: 00802970, zwana dalej: Administratorem Danych.

1. Sposób zbierania danych osobowych.
Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika a także są pobierane z ogólnodostępnych zasobów Internetu. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania formularza z zapytaniem, rozpoczęcia subskrybcji newslettera lub uzyskania dostępu do materiałów prasowych i usługi: panel dla sklepów.

2. Zakres i cel zbieranych danych osobowych

1. Dane przetwarzane w celu przekazywania zamówionych wiadomości newsletter .
Podczas zapisywania się do subskrypcji newsletter’a w serwisie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu email.
2. Dane przetwarzane w celu przekazywania informacji prasowych.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji i materiałów prasowych dotyczących działalności Administratora Danych zostaną poproszone o wskazanie w formularzu rejestracji do serwisu prasowego: imienia i nazwiska, adresu emai, nazwy podmiotu, adresu oraz numeru telefonu.
3. Dane przetwarzane w celu przesyłania informacji związanych z prowadzeniem sklepów interneto-wych z ofertą produktów Administratora Danych.
Właściciele sklepów internetowych mogą się zarejestrować w panelu dla sklepów. Podczas rejestracji profilu należy wskazać: Imię i nazwisko, adres email, pełną nazwę firmy, adres, telefon.
4. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ze strony www.

Przesyłając zapytanie ze strony internetowej, bezpośrednio do Administratora Danych, użytkownik będzie zobowiązany wskazać imię i nazwisko oraz adres email.

5. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu w celach statystycznych.

Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe.
Oprócz adresu IP serwis pobiera dane z plików cookies – cel i zakres danych przetwarzanych z plików cookies został opisany w punkcie 6. Niniejszej polityki prywatności.

3. Udostępnianie danych osobowych.
Administrator Danych nie udostępnia danych osobowych pozyskiwanych za pomocą serwisu internetowego.

4. Kontakt
Administrator danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Użytkownikom będą przekazywane zamówione informacje: newsletter, informacje prasowe, informacje dla właścicieli sklepów internetowych posiadających w ofercie produkty Administratora Danych a także odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywa się za wyłączną zgodą użytkowników.

5. Zmiana danych.
Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe przesyłając Administratorowi Danych dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: ziaja@ziaja.com
Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania newslettera lub informacji prasowych.

Rezygnację należy złożyć klikając w link zamieszczony w treści każdej pojedynczej wiadomości z cyklu newslettera.

6. Polityka Cookies
Administrator Danych wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.

Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

WŁASNE:

1. Sesyjne – w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu takich jak logowanie, wylogowanie do udostępnianych w serwisie paneli.
Brak możliwości zapisania cookies sesyjnych nie wpływa na zmianę funkcjonalności serwisu ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów ( serwis prasowy, panel dla sklepów). Plik cookies jest usuwany z pamięci podręcznej przeglądarki po zakończeniu wizyty w serwisie.

PODMIOTÓW TRZECICH:

2. Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)
Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu. Czas przechowywania cookies jest wskazany pod w/w linkiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach produ-centów oprogramowania:
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Zabezpieczenie danych.
Administrator danych dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

7. Odpowiedzialność
Administrator danych zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

8. Prawa Autorskie
Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody.
Zmiany w polityce prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie.