ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO

Firma ZIAJA zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje.

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne) jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

  • Jeżeli jesteś pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Prosimy o wypełnienie formularza najdokładniej jak to możliwe.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla pacjenta/ opiekuna pacjenta

  • Jeśli jesteś fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego

  • Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego ZIAJA u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz narażenia na lek w czasie ciąży

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV)
Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
Bartosz Białkowski
tel. kom. +48 696 473 182
e-mail: dzialania.niepozadane@ziaja.com
Zastępca QPPV
Magdalena Kwoczek
tel. kom. +48 600 205 331